Galerija Sava Šumanović

Промоција књиге Два пјесника и слика

Вести

Данас, 24. априла 2014. године у 18:00 часова, у Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду, одржана је промоција књиге Два пјесника и слика, мр Милијане Симоновић. О књизи су говорили проф. др Јован Делић, проф. др Бошко Сувајџић, др Бојан Јовић, Жана Гвозденовић – Музејски саветник и аутор.

Предмет истраживања мр Милијане Симоновић су граничне области поезије и сликарства и могућности које такав приступ отвара у тумачењима оба уметничка медија. Књига је у свом централном делу конципирана као скуп упоредних анализа песама двојице песника (Милоша Црњанског и Растка Петровића) и слика оних сликара који су за њих, ликовне критичаре, били веома важни. Односу између Растка Петровића и Саве Шумановића посвећена је посебна пажња, кроз њихов однос сагледано је колико је песник утицао на сликара, а сликар на песника.

„Књига Милијане Симоновић Два пјесника и слика (Поезија Милоша Црњанског и Растка Петровића и експресионистичко сликарство) представља запажен допринос одређивању општих прилика међуодноса авангардног сликарства и поезије у Србији после I светског рата“, истакао је др Бојан Јовић.

„Могло би се рећи да основну нит ове књиге очитује идеја апликација. То значи да је теоријска свест уметничке авангарде посматрана првенствено у димензији својих учинака унутар самог уметничког дела (и књижевног и сликарског) а не сама по себи.”, напомиње проф. др Мило Ломпар.

Издавањем ове књиге Галерија слика „Сава Шумановић“, отвара један нови пут у сагледавaњу места Саве Шумановића на националној ликовној сцени, као и тумачење веза међу разнородним уметницима. Милош Црњански и Растко Петровић, поред врхунских литерарних домета дали су значајан допринос у ликовној критици савремене сцене. Оба књижевника заузимају посебно место у животу Саве Шумановића. Ова књига на потпуно оригиналан начин приступа теми.

Издавачи су: Галерији слика „Сава Шумановић“ у Шиду, Друштво за српски језик и књижевност Србије из Београда.

Милијана Симоновић (девојачко Кандић) рођена је 1970. године у Котору (Црна Гора). Основну и средњу школу завршила је у родном граду. Године 1988. уписала је студијску групу Југословенска књижевност на Филолошком факултету у Београду где је и дипломирала 1994. године. На истом факултету, на коме је тренутно докторант, магистрирала је тезом Поезија Милоша Црњанског и Растка Петровића и експресионистичко сликарство, јула 2007. године. Живи и ради у Београду.Сва права задржава галерија слика “Сава Шумановић” Шид.
Scroll