Galerija Sava Šumanović

Услови коришћења

  • Подаци на званичном сајту Галерије слика „Сава Шумановић“ Шид, заштићени су у складу са законом о ауторски и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012).
  • Ауторским правима заштићена је целокупна садржина сајта, текстови, слике, њихово обликовање, сликовни садржај, графике и други прикази.
  • Подаци са сајта се могу користити само на начин и под условима предвиђеним законом о условима коришћења.
  • Аутор сајта задржава и има искључиво право да његово име, псеудоним или знак буду назначени на сваком примерку дела, односно наведени приликом сваког јавног саопштења дела.
  • Аутор има искључиво право да објави своје дело и да одреди начин на који ће се оно објавити.
  • Аутор има искључиво право да штити интегритет свог дела као и искључиво право да се супротставља искоришћавању свог дела на начин који угрожава или може угрозити част или углед.
  • Свако искоришћавање ауторског дела од стране другог лица аутору припада накнада.
  • Аутор има искључиву право да другом забрани или дозволи бележење свог дела на носаче (папир, магнетна трака, винилни диск, компакт диск, филмску траку, касету и сл.) и умножавање примерака свог дела.
  • Аутор има искључиво  право да другом забрани или дозволи стављање у промет примерка свог дела. Аутор има право да другоме забрани или дозволи представљање свог дела.
  • Аутор има искључиву право да другом забрани или дозволи бележење свог дела, као и право стављања у промет примерка свог дела.
Сва права задржава галерија слика “Сава Шумановић” Шид.
Scroll