Galerija Sava Šumanović

Класично, модерно, визионарско у стваралаштву Саве Шумановића

Рад за циљ има стварање новог прилога за интерпретацију и разумевање серија Шумановићевих женских актова (купачица), који настају у Шиду, током и крајем тридесетих година ХХ века...
Публикације
Klasicno moderno vizionarsko u stvaralastvu Save Sumanovica

За издавача: Весна Буројевић, директор
Лектор и коректор: Јелица Недић
Припрема за штампу: Татјана Божић

 Сва права задржава галерија слика “Сава Шумановић” Шид.
Scroll