Galerija Sava Šumanović

Дечији ликови у сликарству Саве Шумановића

У многобројним текстовима о делу Саве Шумановића серија слика са дечијим ликовима је недовољно заокупљала пажњу ликовних истраживача.
Публикације
Dečiji likovi u slikarstvu Save Šumanovića

За издавача: Весна Буројевић, директор
Лектор и коректор: Јелица Недић
Припрема за штампу: Татјана БожићСва права задржава галерија слика “Сава Шумановић” Шид.
Scroll